(kontumtv.vn) – Văn phòng Tỉnh ủy Kon Tum vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến với  văn phòng các huyện ủy, thành ủy tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

HOI NGHI TRUC TUYEN TONG KET CONG TAC VAN PHONG CAP UY.mpg

Năm 2018, văn phòng cấp ủy các cấp đã tham mưu, giúp cấp ủy xây dựng, tổ chức triển khai tốt các chương trình công tác của ban thường vụ, thường trực cấp ủy; kịp thời văn bản hóa và đôn đốc, theo dõi, kiểm tra kết quả thực hiện các ý kiến chỉ đạo, kết luận của cấp ủy; làm tốt vai trò là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Văn phòng cấp ủy đã  đảm bảo ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động. Công tác văn thư, lưu trữ ngày càng nề nếp, hiệu quả. Công tác quản lý tài chính, tài sản, đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động của cấp ủy được thực hiện có hiệu quả. Việc tổ chức và phục vụ các hội nghị, cuộc họp của cấp ủy đảm bảo chu đáo và nề nếp. Công tác tiếp nhận, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Năm 2019, văn phòng cấp ủy các cấp tập trung phối hợp với các cơ quan chuyên môn để tham mưu cấp ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019- 2024. Đồng thời chú trọng kiện toàn, sắp xếp tổ chức, bộ máy đảm bảo số lượng và chất lượng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Tấn Thành – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *