(kontumtv.vn) – Ngày 30/11, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn chủ trì tại điểm cầu tỉnh Kon Tum.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Sau 8 năm thực hiện Luật DQTV, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Luật DQTV đạt kết quả thiết thực; chất lượng tổng hợp và khả năng SSCĐ của DQTV từng bước được nâng lên, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ XHCN; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; tăng cường và củng cố tiềm lực quốc phòng, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, cơ sở.

Tuy nhiên, sau 8 năm thực hiện, Luật DQTV đã bộc lộ những hạn chế về lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, tổ chức xây dựng, huấn luyện, đào tạo, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của DQTV. Vì vậy cần sửa đổi, bổ sung một số điều trong Luật DQTV năm 2009 và sớm ban hành Luật DQTV phù hợp với điều kiện mới là hết sức cần thiết, nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ với các luật liên quan và yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, huấn luyện lực lượng DQTV trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

CTV Ngọc Lưu

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *