(kontumtv.vn) – Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum đã tổ chức tổng kết công tác năm 2016, đồng thời  trao Thẻ Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2016-2020 và trao Giấy chứng nhận Đề án hỗ trợ tác phẩm báo chí  chất lượng cao cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu là tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2016. Phó Chú tịch  UBND tỉnh Lại Xuân Lâm đã đến dự.

hoi nha bao

Năm 2016, Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum tiếp tục được củng cố, kiện toàn và phát triển. Hội triển khai kịp thời các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tham gia đầy đủ các hoạt động theo Quy chế phối hợp hoạt động của Hội Nhà báo các tỉnh Tây Nguyên với tinh thần trách nhiệm cao; triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Năm 2016, không có hội viên vi phạm kỷ luật hành chính ở cơ quan, đơn vị.

Năm 2017, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, trọng tâm là: Tổ chức quán triệt cho hội viên, nhà báo các nghị quyết của Đảng, các văn bản của Hội Nhà báo Việt Nam, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; vận động hội viên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Đồng thời chú trọng tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum đã tổ chức trao Thẻ Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2016-2020 cho hơn 110 hội viên. Đồng thời trao Giấy chứng nhận hỗ trợ Đề án tác phẩm báo chí chất lượng cao cho các tác giả, nhóm tác có tác phẩm được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu xét chọn là tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2016. 22 tác phẩm thuộc các loại hình báo in, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí được trao Giấy chứng nhận lần này được xét duyệt từ 45 tác phẩm gửi tham gia.

Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *