(kontumtv.vn) – Hội Nông dân tỉnh Kon Tum vừa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2018- 2023 đến các Ủy viên BCH Hội Nông dân tỉnh và Thường trực Hội Nông dân các huyện, thành phố.

HOI NONG DAN TINH TRIEN KHAI THUC HIEN NGHI QUYET DAI HOI VII HOI NONG DAN VIET NAM

Trên cơ sở các nội dung Nghị quyết của Đại hội lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2018- 2023, Hội Nông dân tỉnh tập trung quán triệt 5 chuyên đề lớn. Đó là Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; xây dựng tổ chức hội và giai cấp nông dân Việt Nam trong sạch vững mạnh; vận động Nhân dân phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại; Hội Nông dân Việt Nam tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và chuyên đề tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế. Đồng thời triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội Nông dân trong tỉnh cần triển khai trong thời gian tới. Xác định rõ nhiệm vụ công tác hội; xây dựng chương trình, kế hoạch, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt các mục tiêu nghị quyết Đại hội Hội nông dân các cấp đề ra.

                Quang Mẫn – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *