(kontumtv.vn) – Với mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cạnh tranh và chỉ số hài lòng của người dân đối với các cơ quan hành chính nhà nước, Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum phối hợp cùng Ban Quản lý dự án RALG Kon Tum tổ chức Hội thảo góp ý kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Kon Tum năm 2018. Tham dự có đại biểu MTTQVN tỉnh, các đoàn thể và đại biểu các sở ngành, huyện, thành phố.

HOI THAO GOP Y KE HOACH CAI CACH HANH CHINH TINH KON TUM NAM 2018

Theo dự thảo kế hoạch năm 2019, tỉnh Kon Tum phấn đấu 100% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện được kiểm tra CCHC, thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đúng tiến độ. 100% lãnh đạo cấp sở, cấp phòng được bổ nhiệm đúng quy định. 100% văn bản quy định pháp luật của Trung ương được triển khai kịp thời và các thủ tục hành chính đều được công khai trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử và được thực hiện qua cơ chế một cửa. 100% xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế tự chủ về biên chế và kinh phí quản lý hành chính. 100% văn bản không mật trình UBND tỉnh dưới dạng điện tử. 80% sở, ban ngành và cấp huyện duy trì hệ thống quản lý chất lượng OSO 9001- 2018.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đề xuất, góp ý vào dự thảo kế hoạch; đồng thời kiến nghị bổ sung các nội dung để thực hiện công tác một cửa, một cửa liên thông, công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và đơn giản hóa các thủ tục hành chính.

Năm 2017 tỉnh Kon Tum xếp thứ 50/63 tỉnh thành phố về tính công khai, minh bạch trong ra quyết định, trách nhiệm giải trình với người dân, kiểm soát tham nhũng; xếp thứ  58 về chỉ số đánh giá công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính, xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy định pháp luật, cải cách bộ máy hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ (PAR Index). Đáng quan tâm là tỉnh Kon Tum xếp thứ 63 về chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS).

                                                Văn Hiển – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *