(kontumtv.vn) – Với mục tiêu xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực và hiệu quả, chiều 21/11, tại sở Nội vụ, hơn 60 cán bộ đến từ các sở, ngành đã tham gia Hội thảo góp ý dự thảo Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Kon Tum năm 2018.

HOI THAO GOP Y KE HOACH CAI CACH HANH CHINH NAM 2018

Tại Hội thảo, các đại biểu đã có nhiều ý kiến góp ý vào Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh trong năm 2018 như cần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về pháp luật và cải cách hành chính, sớm áp dụng và nhân rộng các sáng kiến, cải tiến liên quan đến cải cách hành chính. Các đại biểu đề nghị cần đầu tư hạ tầng, thiết bị và kinh phí tương ứng với nhiệm vụ cải cách hành chính trong giai đoạn mới, đề nghị đưa nội dung  sử dụng chữ ký số và áp dụng liên thông giữa các sở, ngành vào kế hoạch. Góp ý về mục tiêu cải cách hành chính trong năm 2018, các đại biểu đề nghị cần đưa ra các chỉ tiêu cụ thể và phân công trách nhiệm rõ ràng hơn đối với các sở, ngành để tổ chức thực hiện trong năm 2018.

Theo dự thảo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018, tỉnh Kon Tum chú trọng vào cải cách hành chính công, hiện đại hóa nền hành chính. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường sử dụng văn bản điện tử, thư điện tử, giao ban trực tuyến. Liên quan đến việc đánh giá mức độ hài lòng của công dân, năm 2018 tỉnh Kon Tum đẩy mạnh việc công khai, minh bạch các văn bản thủ tục hành chính, đồng thời cải tiến phương pháp giao tiếp giữa cán bộ với công dân. Về hành chính công, tỉnh tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí và biên chế gắn với xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp. Việc thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông đối với tất cả các thủ tục hành chính cũng được tỉnh Kon Tum chú trọng trong năm 2018. Theo dự thảo kế hoạch, công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính cũng được tăng cường trong năm 2018.

                                                Văn Hiển – Tấn  Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *