(kontumtv.vn) – Sáng 27/10, hơn 200 công chức, viên chức, người lao động ở các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã tham dự Hội thi Tìm hiểu các mô hình hợp tác xã kiểu mới do UBND tỉnh tổ chức.

TAC XA KIEU MOI

11 đội tham dự Hội thi. Mỗi đội thi trình diễn từ 1 đến 2 tiểu phẩm sân khấu. Thời gian trình diễn mỗi tiểu phẩm không quá 30 phút. 18 tiểu phẩm sân khấu dự thi lần này được lựa chọn từ các sở, ngành và các huyện, thành phố đăng ký tham gia Hội thi cấp tỉnh. Nội dung chính của các tiểu phẩm là tuyên truyền, phổ biến Luật Hợp tác xã 2012; giới thiệu và nhân rộng các mô hình hợp tác xã kiểu mới, hợp tác xã điển hình tiên tiến, hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, những sáng kiến hay, kinh nghiệm tốt  trong tổ chức và hoạt động của các hợp tác xã; đóng góp của hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới và sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh…

Hội thi nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Luật Hợp tác xã 2012 vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong thời kỳ hội nhập sâu rộng; khẳng định vai trò, vị trí của hợp tác xã trong nền kinh tế quốc dân. Hội thi diễn ra đến ngày 28/10.

Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *