(kontumtv.vn) – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động tỉnh Kon Tum năm 2017.

HOI THI

Hội thi năm nay quy tụ gần 100 diễn viên đến từ các đội tuyên truyền văn hóa lưu động Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và 4 huyện là Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Plông, Đăk Tô. Hội thi nhằm đánh giá chất lượng hoạt động tuyên truyền của các đội tuyên truyền lưu động trong tỉnh; tạo điều kiện để các cá nhân, tập thể giao lưu, học tập kinh nghiệm tuyên truyền lưu động hiện nay.

 Tham gia hội thi, số lượng thành viên mỗi đội không quá 10 người, thi 03 nội dung là văn nghệ cổ động, tuyên truyền miệng và cổ động trực quan. Chủ đề hội thi năm nay gắn liền với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Thu Trang – Công Luận 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *