(kontumtv.vn) – Năm 2022, tỉnh Kon Tum có hơn 170ha diện tích đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa.

Trong đó, hơn 165 ha diện tích đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm; trên 3 ha diện tích đăng ký chuyển đổi sang trồng cây lâu năm và khoảng 3,5 ha diện tích đăng ký chuyển đổi sang trồng lúa kết hợp nuôi thủy sản. So với năm 2021, diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa năm 2022 tăng hơn 70ha, nhiều nhất vẫn là diện tích chuyển đổi sang trồng cây hàng năm trong vụ Đông – Xuân./.

Hơ Jan – Thanh Hà

                                      

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *