(kontumtv.vn) – Chiều 21/3, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa đã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tuy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga và các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh.

MUC TIEU QUOC GIA

Năm 2016, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Kon Tum đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các sở ngành, địa phương triển khai có hiệu quả các Chương trình MTQG. Kết quả, toàn tỉnh có 13 xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn trên 23%, giảm hơn 3% so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 17 triệu đồng. Chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi được tiếp tục giữ vững. Môi trường văn hóa có sự chuyển biến tích cực. Trên 84% hộ gia đình vùng nông thôn sử dụng nước sạch hợp vệ sinh. Toàn tỉnh đã có 25 hợp tác xã nông nghiệp với 1.500 thành viên và 77 trang trại, với 432 lao động làm việc thường xuyên. Về giao thông, trên 83% số xã có đường nhựa đến trung tâm xã. Tỷ lệ thôn, làng có đường trục giao thông được cứng hóa đạt gần 49%. 61% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; 100% xã, phường, thị trấn có mạng lưới trường mầm non, phổ thông. Trong năm 2016 đã có gần 2.000 lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo nghề, 106 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Kỳ họp thống nhất triển khai các giải pháp chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Chương trình MTQG năm 2017, phấn đấu đạt các chỉ tiêu giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 3-4%, riêng các huyện nghèo giảm từ 6-8%. Có ít nhất 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí về nông thôn mới. Kỳ họp thống nhất thông qua kế hoạch làm việc của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh giai đoạn 2016-2020 với nhiệm vụ cụ thể hàng quý, hàng năm và phân công trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tuy và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga đề nghị cơ quan thường trực cần đánh giá  đúng kết quả đạt được, phân tích rõ hạn chế để làm cơ sở giúp Ban Chỉ đạo triển khai các giải pháp khắc phục; cần tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, đoàn thể và địa phương. Các địa phương cần có giải pháp nâng cao đời sống người dân khi xây dựng nông thôn mới thông qua phát triển các sản phẩm chủ lực, phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa đề nghị các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai kế hoạch Chương trình MTQG, tăng cường công tác phối hợp và chủ động tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết những tồn đọng, vướng mắc. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong quá trình thực hiện, các sở, ngành, địa phương phải kết hợp, lồng ghép các chương trình MTQG để tăng tính hiệu quả. Đồng thời, Ban Chỉ đạo và các thành viên phải tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời khắc phục những hạn chế và biểu dương, nhân rộng những cách làm hay.

                                                          Văn Hiển – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *