(kontumtv.vn) –  BHXH tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tổ chức họp báo công bố Giải Báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015 – 2016 do BHXH Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

GAI BAO CHI

Giải Báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015 -2016  tổ chức với loại hình báo chí, bao gồm: Báo in, báo nói, báo hình và báo điện tử. Tác phẩm tham dự giải có nội dung phản ánh thực trạng; phân tích nguyên nhân, hiệu quả và giải pháp hữu hiệu tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, nhất là nội dung Luật BHXH (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật BHYT; biểu dương các cơ quan, tổ chức, tập thể và cá nhân có kinh nghiệm hay, cách làm tốt, sáng tạo đạt hiệu quả cao trong tổ chức thực hiện Luật BHXH, BHYT; nêu gương điển hình của đơn vị, doanh nghiệp chấp hành tốt Luật BHXH, Luật BHYT. Phản ánh thực trạng, giải pháp, bất cập trong chấp hành chính sách, pháp luật BHXH, BHYT tại địa phương…

Đối tượng tham gia giải là tất cả các nhà báo chuyên ngiệp hoặc các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài ngành BHXH do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 5 tác phẩm. Tác phẩm tham gia giải phải được các phương tiện thông tin đại chúng trong nước đăng tải, phát sóng kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 31/10/2016; chưa từng tham gia bất cứ cuộc thi nào; mỗi bài viết dài không quá 2.500 từ. Bài dự thư gửi về Hội Nhà báo tỉnh hoặc BHXH tỉnh Kon Tum, chậm nhất là ngày 20/10/2016.

Cơ cấu giải thưởng gồm 49 giải: 01 giải đặc biệt; 11 giải cho truyền hình; 33 giải cho các loại hình báo chí khác và 04 giải tập thể.

                                                                       Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *