(kontumtv.vn) – HĐND huyện Đăk Hà đã tổ chức kỳ họp lần thứ 11, nhiệm kỳ 2011-2016.

Kỳ họp lần thứ 11 HĐND huyện Đăk Hà
Kỳ họp lần thứ 11 HĐND huyện Đăk Hà

Năm 2015, huyện Đăk Hà đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn. Tổng giá trị gia tăng gần 3.000 tỷ đồng, tăng gần 15% so với năm 2014. Thu nhập bình quân đầu người trên 33 triệu đồng, tăng gần 4 triệu đồng so với năm 2014. Đến nay, toàn huyện có 345 cơ sở công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp hoạt động, với tổng doanh thu ước đạt 340 tỷ đồng; có 2.160 cơ sở kinh doanh, hoạt động thương mại, với tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 325 tỷ đồng. Ước tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2015 trên 390 tỷ đồng. Lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục – thể thao tiếp tục phát triển; công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Năm 2016, huyện Đăk Hà tiếp tục tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh để không ngừng nâng cao đời sống nhân dân. Nâng tổng giá trị sản xuất lên trên 4.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người trên 35 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 283 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,5 – 2% theo tiêu chí quốc gia về giảm nghèo giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

        CTV  Quang Mạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *