(kontumtv.vn) – Trong 2 ngày 14 – 15/12, HĐND huyện Đăk Hà (Kon Tum) khóa V (nhiệm kỳ 2016 – 2021) tổ chức kỳ họp lần thứ V. Đây là kỳ họp quan trọng nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2017 và nghiên cứu, cho ý kiến đối với phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Dak Ha - Ky hop thu V HDND huyen Dak Ha khoa V.

Năm 2017, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đăk Hà đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn. Tổng giá trị sản xuất ước đạt là 3.728 tỷ 900 triệu đồng, đạt 100,1% so với kế hoạch và tăng 8,24% so với năm 2016; theo giá hiện hành là 4.420 tỷ đồng, đạt 100,36% so với kế hoạch và tăng 9,26% so với năm 2016. Cơ cấu giá trị sản xuất Nông – Lâm – Thuỷ sản đạt 44,16%; Công nghiệp – Xây dựng: 31,74%; Thương mại – Dịch vụ: 24,1%. Ước thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2017 đạt 38,8 triệu đồng/năm. Tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn huyện đạt 24.360 ha; tổng đàn gia súc hơn 24.400 con, gia cầm trên 207.000 con. Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 227 ha và nuôi lồng bè là 212 lồng, cho tổng sản lượng hơn 2.830 tấn. Tổng thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 31/10/2017 hơn 400 tỷ đồng, đạt 105,7% so với dự toán tỉnh giao và đạt 103,5% so với dự toán huyện giao. Chi ngân sách địa phương đến ngày 31/10/2017 là 357 tỷ đồng. Công tác quản lý tài nguyên đất đai, khoáng sản, môi trường trên địa bàn huyện được đảm bảo. Mạng lưới trường lớp tiếp tục được đầu tư, mở rộng theo hướng đạt chuẩn, đảm bảo nhu cầu phát triển giáo dục. Công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe người dân được đảm bảo. Các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thiết thực, có hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định… Đến nay, tất cả 10 xã đã hoàn thành Đồ án quy hoạch chung, 9/10 xã hoàn thành Đề án quy hoạch chi tiết xây dựng nông thôn mới.

Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện Đăk Hà đã thông qua Nghị quyết về Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu số huyện Đăk Hà, giai đoạn 2018-2021 và Nghị quyết về việc Thống nhất chủ trương tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện, giai đoạn 2011 – 2015.

CTV Trọng Nghĩa 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *