(kontumtv.vn) – Sáng 13/12, HĐND huyện Kon Rẫy (Kon Tum) đã khai mạc kỳ họp lần thứ 3, khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

KonRay

Năm 2016, trong điều kiện khó khăn chung của cả nước, tình hình hạn hán phức tạp, kéo dài, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, ngành và toàn dân, huyện Kon Rẫy đã nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 21 triệu đồng/người/năm, tăng 1,7 triệu đồng so với năm 2015. Diện tích gieo trồng cây hàng năm gần 6.160 ha, đạt 100,2% kế hoạch; tổng đàn gia súc, gia cầm 89.500 con, đạt 101,4 % kế hoạch, tăng 4.370 con so với cùng kỳ. Công tác đầu tư xây dựng nông thôn mới, công tác phòng, chống hạn, thiên tai và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được quan tâm kịp thời. Đến nay xã Đăk Ruồng đạt 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Công tác cải cách hành chính, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức có sự chuyển biến tích cực. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị, tố cáo được giải quyết kịp thời. Quốc phòng – an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Năm 2017, huyện phấn đấu đạt tổng giá trị sản xuất 967 tỷ đồng; thu nhập bình quân 22,5 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 31 tỷ đồng; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm xuống còn 1,68%; tỷ lệ hộ nghèo 35,4%; tiếp tục tập trung huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực và tiềm năng, lợi thế của huyện; đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân gắn với giảm nghèo, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới…

CTV  Lâm Hiền – Thành Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *