(kontumtv.vn) –  Trong 2 ngày 19 và 20/ 12, HĐND huyện Sa Thầy (Kon Tum) khóa X tổ chức kỳ họp thứ 9 nhằm đánh giá tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019; triển khai mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020.

HDND HUYEN SA THAY TO CHUC KY HOP THU 9

Năm 2019, huyện Sa Thầy có 28/30 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường và quốc phòng, an ninh được hoàn thành và vượt mức kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 2.900 tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm 2018. Tổng diện tích gieo trồng đạt trên 27.800 ha, trong đó, diện tích cây lâu năm hơn 18.300 ha, vượt 3,4% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 37,8 triệu đồng/năm. Công tác QLBVR được triển khai quyết liệt, phát hiện và xử lý 17 vụ vi phạm các quy định về QLBVR, giảm 6 vụ so với năm 2018. Thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 200 tỷ đồng,  hơn gấp đôi dự toán tỉnh giao. Toàn huyện có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt 19/19 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí trở lên.  Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ.12/37 trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh, an sinh xã hội được quan tâm chú trọng. Trong năm, đã giảm được 829 hộ nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn hơn 13%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh được giữ vững. Việc thực hiện 3 lĩnh vực đột phá đạt kết quả tích cực; duy trì và phát triển gần 500 ha cây ăn quả xen các cây trồng chất lượng cao; tiếp tục nhân rộng diện tích các loại cây dược liệu trên địa bàn với diện tích 30 ha. Công tác chỉnh trang, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị được quan tâm. Cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh.

Kỳ họp đã giành nhiều thời gian thảo luận, phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, chưa đạt được; xác định nhiều giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2020. HĐND huyện thông qua 11 nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, phương án  phân bổ ngân sách năm 2020; các nghị quyết chuyên đề của HĐND huyện trong năm 2020…

CTV Trang Nhung – Thanh Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *