(kontumtv.vn) – HĐND huyện Tu Mơ Rông đã tiến hành tổ chức kỳ họp thứ 5, khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 để đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2017; bàn bạc, thảo luận những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018.

KY HOP THU V HUYEN TU MO RONG

Năm 2017, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn  huyện hơn 48 tỷ đồng, đạt 106,4% so với dự toán. Công tác xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả, hiện nay trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông có 02 xã đạt 10 tiêu chí, 01 xã đạt 09 tiêu chí, 04 xã đạt 08 tiêu chí, 01 xã đạt 07 tiêu chí, 02 xã đạt 06 tiêu chí, 1 xã đạt 05 tiêu chí. Công tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ tài nguyên, môi trường được tăng cường. Chất lượng nguồn nhân lực có nhiều chuyển biến.

Chính sách an sinh xã hội được thực hiện đồng bộ, kịp thời. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm. Công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em tiếp tục được chú trọng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm theo yêu cầu đề ra.

Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Tu Mơ Rông đã đề ra 06 nghị quyết quan trọng trong xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của địa phương năm 2018.

CTV Nguyễn Tăng Thành

                                                                                           

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *