(kontumtv.vn) – Sáng 18/12, HĐND thành phố Kon Tum khai mạc Kỳ họp thứ 9, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và quốc phòng – an ninh năm 2019; triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020.

Dự kỳ họp có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đức Tuy; các đại biểu HĐND thành phố và 21 xã, phường trên địa bàn.

KY HOP THU 9 HDND THANH PHO KON TUM, NHIEM KY 2016 – 2021

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Kon Tum năm 2019. Trong năm 2019, tổng thu ngân sách nhà nước tại địa bàn ước đạt hơn 1.900 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp gần 2.300 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt gần 12.000 tỷ đồng… Các nhiệm vụ trọng tâm đột phá được tập trung thực hiện; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được quan tâm đầu tư; chất lượng y tế, giáo dục, văn hoá tiếp tục được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được được thực hiện đảm bảo.

Năm 2020, mục tiêu tổng quát được UBND thành phố đề ra là tập trung khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội; đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, mở rộng không gian đô thị; Trong đó, một số chỉ tiêu chính mà thành phố phấn đấu thực hiện là thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 2.500 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1%/năm, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt hơn 44%, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 84,5%….

Bên cạnh đó, HĐND thành phố cũng tập trung xem xét, cho ý kiến và thông qua 54 báo cáo và 11 tờ trình dự thảo nghị quyết, gồm Tờ trình, dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 92, ngày 19/7/2019 của HĐND thành phố về phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các công trình, bổ sung danh mục các công trình và điều chỉnh tên công trình, tổng mức đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 34/2016, ngày 21/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về Đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia thành phố giai đoạn 2016 – 2020; Báo cáo đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 trên địa bàn thành phố…

Linh Thủy – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *