(kontumtv.vn) – Kết thúc chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh tại các địa phương trên địa bàn huyện Kon Plông, sáng ngày 21/7, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang đã chủ trì cuộc họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Kon Plông.

Cuộc họp nhằm thảo luận và đề xuất một số ý kiến để thống nhất nội dung, chương trình làm việc của tổ đại biểu HĐND tỉnh trong thời gian tới. Cụ thể là xây dựng chương trình tiếp xúc cử tri; lựa chọn địa bàn và đại diện cử tri tham gia; việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp; việc tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri; công tác phối hợp với UBMTTQ Việt Nam và trả lời kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang yêu cầu, sau khi tiếp xúc cử tri tại cơ sở, tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp đầy đủ các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri gửi về Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan nắm bắt nội dung; đề nghị các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, nhanh chóng giải quyết các kiến nghị để đảm bảo quyền lợi chính đáng của cử tri. Đồng thời, đề nghị tổ đại biểu HĐND các cấp và mỗi đại biểu xây dựng kế hoạch giám sát; phân công đại biểu theo dõi, đôn đốc và báo cáo kết quả xử lý các kiến nghị cử tri đã phản ánh. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu, Thường trực HĐND huyện chỉ đạo HĐND các xã, thị trấn làm tốt vai trò, chức năng cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước tại địa phương theo luật định và tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ, trình độ chuyên môn cho các đại biểu. Ngoài ra, tùy theo tình hình thực tế của địa phương, UBMTTQ Việt Nam huyện nghiên cứu, tổ chức xây dựng chương trình tiếp xúc cử tri tập trung ngắn gọn, hiệu quả; xác định trước các nội dung kiến nghị để mời các phòng, ban, đơn vị liên quan cùng tham gia tiếp xúc cử tri. Các thành phần tham gia phải nắm chắc, chuẩn bị đầy đủ nội dung để trả lời, giải đáp ngay tại buổi tiếp xúc. Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, thời gian tới, tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Kon Plông tiếp tục tổ chức tiếp xúc cử tri ở hầu hết các điểm thôn, khu dân cư. Đặc biệt, tại những điểm nóng, phát sinh nhiều vấn đề phức tạp, sau khi tiếp xúc cử tri phải giám sát việc xử lý để giải quyết dứt điểm, không để cử tri kiến nghị nhiều lần.

Trước đó, trong 2 ngày, từ ngày 19 – 20/7, tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Kon Plông đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại 10 điểm của 25 thôn ở 9 xã, thị trấn./.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *