(kontumtv.vn) – Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2019 được tổ chức từ ngày 20 đến 22/ 9, với chủ đề do Liên Hiệp Quốc lựa chọn về ô nhiễm rác thải nhựa; khuyến khích các quốc gia, các địa phương cùng nhau hành động để chống lại tình trạng ô nhiễm này.

huong ung chien dich

Ở nước ta, chủ  đề chiến dịch được Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định là “Hành động địa phương, tác động toàn cầu”, trong đó tập trung chủ yếu vào vấn đề giảm thiểu, chống ô nhiễm rác thải nhựa.

Hưởng ứng chiến dịch “ Làm cho thế giới sạch hơn” năm nay tại địa bàn tỉnh Kon Tum, trọng tâm được xác định là phối hợp chặt chẽ để tăng cường thông tin, tuyên truyền các hoạt động bảo vệ môi trường, các hoạt động hưởng ứng chiến dịch lần này; mà trọng tâm là chống rác thải nhựa, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Các địa phương, đơn vị ra quân trực tiếp giải quyết hoặc góp phần giải quyết  các vấn đề bức xúc về môi trường, điểm nóng về ô nhiễm môi trường; tăng cường kiếm tra, giám sát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. Bên cạnh đó, phối hợp tổ chức Ngày hội tái chế nhằm thu gom, thu hồi các sản phẩm thải bỏ, nhất là các chất thải điện tử, chất thải nhựa và các chất rắn khó phân hủy; phát động và duy trì các phong trào bảo vệ môi trường ở cơ sở như Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh, Ngày hội sống xanh, Ngày không sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần, Ngày hội tái chế…

Nhân dịp này, tỉnh Kon Tum cũng tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả  hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ.

Nghĩa Hà – Đức Thắng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *