(kontumtv.vn) – Lãnh đạo huyện Đăk Hà tổ chức gặp mặt, làm việc với đại diện các tổ chức, chức sắc tôn giáo trên địa bàn huyện để thông tin tình hình phát triển KT – XH của địa phương và tiếp thu, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong các hoạt động tôn giáo.

Trong không khí cởi mở, sau khi nghe lãnh đạo huyện Đăk Hà thông tin một số kết quả phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm, kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, các chức sắc tôn giáo cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong thời gian qua đã không ngừng tạo điều kiện tốt nhất để nhân dân vùng có đạo, đặc biệt trong vùng DTTS trên địa bàn huyện tiếp cận các chính sách hỗ trợ trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Đồng thời, chia sẻ một số giải pháp nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động của phật tử, giáo dân nhằm thực hiện tốt một số nhiệm vụ cấp bách của địa phương như phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trong vùng DTTS; chung sức củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM; tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của người dân tại các xã khó khăn; giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo cho học sinh vùng DTTS…

Sau khi tiếp thu các kiến nghị của đại diện các tổ chức, chức sắc tôn giáo, lãnh đạo huyện Đăk Hà khẳng định, những kết quả đạt được trong phát triển KT – XH của huyện có sự đóng góp quan trọng của nhân dân, các tôn giáo trên địa bàn huyện. Cấp ủy, chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện tốt nhất trong sinh hoạt tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, mong muốn các chức sắc tích cực hưởng ứng hoạt động của địa phương; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, truyền thống nhân văn tốt đẹp, ý thức tự tôn dân tộc và trách nhiệm, nghĩa vụ công dân cho tổ chức, cá nhân tôn giáo. Đặc biệt là chủ động, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *