(kontumtv.vn) – Duy trì thường xuyên công tác tiếp dân định kỳ gắn với đối thoại trực tiếp với công dân là quan điểm xuyên suốt được huyện Đăk Hà (Kon Tum) triển khai trong nhiều năm qua.

Họp tổng kết công tác đối thoại với công dân
Họp tổng kết công tác đối thoại với công dân

Kết quả này đã góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc trong đời sống nhân dân. Đồng thời hạn chế thấp nhất tình trạng khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp. Tính riêng trong năm 2017, huyện Đăk Hà đã tổ chức tiếp 90 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và tiếp nhận 150 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Trong đó, cấp huyện tiếp trên 50 lượt, cấp xã, thị trấn tiếp gần 40 lượt.

 ết quả, huyện Đăk Hà đã xem xét, giải quyết và trả lời trực tiếp 84 lượt cho công dân, đã giải quyết 125 đơn theo thẩm quyền.

                                                         Văn Hiển – Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *