(kontumtv.vn) – UBND huyện Đăk Hà (Kon Tum) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về Lực lượng Dự bị động viên (1996 – 2016).

Dak Ha -

Từ năm 1996 đến nay, huyện Đăk Hà đã quán triệt, triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 16 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới, Nghị quyết chuyên đề số 35 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo”. Huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, công tác giáo dục quốc phòng và xây dựng lực lượng; tổ chức đăng ký, quản lý quân nhân dự bị và các phương tiện kỹ thuật đảm bảo đúng quy định; đăng ký quản lý 100% quân nhân xuất ngũ hàng năm; công dân nữ có chuyên môn cần cho quân đội đạt 100%.

Qua kiểm tra đánh giá, chất lượng huấn luyện, 100% lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đạt yêu cầu, 75% khá, giỏi, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Bên cạnh đó, huyện chú trọng triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong lực lượng dự bị động viên, từ đó đã góp phần nâng cao nhận thức về tư tưởng, ý chí; nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ, phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững ổn định an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới… tạo điều kiện thúc đẩy việc phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

CTV Trọng Nghĩa 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *