(kontumtv.vn) – Năm 2019 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, ngay từ đầu năm, huyện Đăk Tô (KonTum) đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra.

Kết quả nổi bật trong năm 2019 của huyện Đăk Tô là đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20 của Tỉnh ủy về “Triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá trong năm 2019”, nhất là đột phá lĩnh vực nông nghiệp, huyện đã xây dựng chuỗi liên kết giá trị sản phẩm sắn với Nhà máy Cồn và Tinh bột Sắn Đăk Tô với tổng diện tích hơn 280 ha; xây dựng 01 mô hình tưới tiết kiệm nước theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm; xây dựng mô hình sản xuất cây ăn quả theo hướng hữu cơ sinh học với diện tích 05 ha; liên kết đầu tư phát triển dược liệu dưới tán rừng với diện tích 14 ha; hình thành được 02 cánh đồng lớn sản xuất mía nguyên liệu liên kết với Công ty Cổ phần Đường Kon Tum tổng diện tích trên 25 ha.

Nông thôn mới huyện  Đăk Tô
Nông thôn mới huyện Đăk Tô

Với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tình hình kinh tế – xã hội của huyện Đăk Tô trong năm 2019 đạt được những kết quả khả quan. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện đạt gần 370 tỷ đồng, đạt 118% dự toán tỉnh và huyện giao; tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển đạt kế hoạch đề ra; các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, giảm nghèo được thực hiện kịp thời, đúng tiến độ. Đặc biệt, người dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng để tăng năng suất, thu nhập trên một đơn vị diện tích. Ông Hoàng Văn Phú (thôn 8, xã Diên Bình) nói: “Mình thấy thị trường chưa nấm nhiều, nấm là nguồn sạch, tôi quyết định chuyển qua tôi làm, nhà nông thì mình cũng cứ tự tìm hiểu, tìm tòi rồi chuyển đổi mình làm. Nói chung là làm cái đây thì nó cũng ổn định hơn những cái khác”.

“Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp thì các chỉ tiêu về diện tích, cũng như sản lượng và năng suất cây trồng đều đạt chỉ tiêu đề ra. Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội thì tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng như số lượng các trường đạt chuẩn quốc gia, cũng như các trạm y tế các xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế thì cũng đã đạt vượt mức chỉ tiêu của năm 2019 đề ra. Ngoài ra, trong năm 2019 cũng đã chỉ đạo triển khai hoàn thành được thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Như vậy đến nay đã được 3/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới”. Ông Cao Trung Tin, Chủ tịch UBND huyện Đăk Tô cho biết.

Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu, nội dung chưa đạt kế hoạch đề ra như tỷ lệ hộ nghèo và mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm chưa đạt kế hoạch đề ra, kết quả xây dựng nông thôn mới ở một số xã chưa đạt yêu cầu. Vì vậy, UBND huyện đã tập trung phân tích, tìm hiểu nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả thực hiện từ nay đến cuối năm 2019. Ông Cao Trung Tin nói: “Từ nay đến cuối năm riêng đối với chỉ tiêu thu nhập thì cũng phải tiếp tục đánh giá, chỉ đạo trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng và tổ chức sản xuất, thâm canh. Đặc biệt là rà soát lại tất cả các xã về thực hiện tiêu chí nông thôn mới mà chưa đạt và có khả năng có thể đạt vượt thì tiếp tục tập trung chỉ đạo để cuối năm có thể đạt được chỉ tiêu đề ra”.

Đồng thời, huyện tiếp tục huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế – xã hội; xây dựng mô hình sản xuất các giống cây, con mới và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả để nâng cao thu nhập cho người dân; lồng ghép và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình, dự án và phát huy nội lực của địa phương để tạo sức mạnh tổng hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới… Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu đề ra trong năm 2019.

 Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *