(kontumtv.vn) – Đến nay, huyện Đăk Tô (Kon Tum) có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện chỉ đạo các xã triển khai xây dựng các thôn nông thôn mới kiểu mẫu, làm cơ sở để nhân rộng ra địa bàn toàn huyện.

Với điều kiện thuận lợi nên thôn 1, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô được huyện chọn là thôn điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu để nhân rộng. Thôn 1 hiện có gần 240 hộ. Người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp với hơn 70 ha mì, 80 ha cà phê và hơn 220 ha cao su…. Thu nhập bình quân đầu người hơn 38 triệu đồng/năm. Thôn còn 02 hộ nghèo. Từ khi có chủ trương xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, bà con trong thôn đã đồng thuận cao và mỗi người đều cùng chung tay, góp sức  hoàn thành mục tiêu đề ra. Bà Đặng Thúy Hằng (thôn 1, xã Tân Cảnh) chia sẻ: : “Gia đình rất tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới vì điều đó mang lại sạch, đẹp, tốt cho làng, xã.  Lao động thì mình tích cực phát triển để kinh tế gia đình đi lên”.

Kinh tế người dân các xã nông thôn mới ngày càng cao
Kinh tế người dân các xã nông thôn mới ngày càng cao

Huyện Đăk Tô hiện có 3 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới là xã Tân Cảnh, xã Diên Bình và xã Kon Đào. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh về xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, huyện đã chỉ đạo cho các xã lựa chọn các thôn có điều kiện thuận lợi để làm điểm, rút kinh nghiệm và nhân rộng ra toàn huyện. Ngoài thôn 1, xã Tân Cảnh được tỉnh chọn làm điểm cấp tỉnh, huyện Đăk Tô còn lựa chọn thêm thôn 1, xã Diên Bình để triển khai. Để thực hiện có hiệu quả, Đảng ủy, UBND các xã đã chỉ đạo cho các tổ chức hội, đoàn thể phối hợp với thôn xây dựng các mô hình và tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nên tạo được sự đồng thuận của người dân chung tay thực hiện. Ông Phạm Xuân Luận, Chủ tịch UBND xã Diên Bình cho biết: “Chi bộ phân công cho đảng viên phụ trách từng lĩnh vực, từng tiêu chí ở trên địa bàn thôn để tập trung xây dựng, vận động, tuyên truyền nhân dân để đóng góp sức mình, sức của, công để xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Mặt trận, các đoàn thể cũng đã tiến hành vận động hội viên để hình thành các con đường hoa trên địa bàn thôn để chọn thôn điểm, làm điểm. Hiện nay qua rà soát, đánh giá trên địa bàn của thôn 1 thì cơ bản đã đạt 8/10 tiêu chí của thôn nông thôn mới kiểu mẫu theo quyết định 965 của UBND tỉnh”.

Ngoài triển khai ở các thôn điểm, hiện nay, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới cũng đã chỉ đạo các thôn tổ chức triển khai đồng thời để tạo tiền đề cho quá trình xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu sau này. Ông Mai Huy Hưng, Chủ tịch UBND xã Tân Cảnh nói: “Đối với các thôn khác trên địa bàn xã thì quá trình triển khai cho thôn 1 là thôn mẫu để triển khai khu dân cư kiểu mẫu, trong các hội nghị, các cuộc họp liên quan đến triển khai nông thôn mới và khu dân cư kiểu mẫu thì chúng tôi lồng ghép tuyên truyền, vận động cho các thôn về các hình thức, phương pháp để triển khai khu dân cư kiểu mẫu. Qua các hoạt động này cán bộ, ban nhân dân các thôn đã lắng nghe, hiểu được cách thức, phương pháp để triển khai khu dân cư kiểu mẫu và bước đầu có những thôn đã có những bước triển khai ban đầu”.

Xây dựng xã nông thôn mới nói chung và nông thôn mới kiểu mẫu nói riêng đều nhằm đạt được những mục tiêu cơ bản là không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn; nâng cao dân trí, đào tạo người nông dân có trình độ sản xuất cao, có nhận thức chính trị đúng đắn, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Nhận thấy lợi ích thiết thực của việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, người dân và chính quyền huyện Đăk Tô đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra trong năm 2019 này.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *