(kontmtv.vn) – Ngay sau khi thành lập huyện, UBND huyện Ia H’Drai (Kon Tum) đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Qua gần 2 năm triển khai, phong trào đã được các cấp, ngành, các đoàn thể và nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong các địa phương, đơn vị, tác động sâu sắc đến việc thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, ổn định chính trị và an ninh – quốc phòng trên địa bàn.

Ðến nay, toàn huyện đã có 765 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Trong đó, xã Ia Dom 158 hộ, xã Ia Tơi 217 hộ, xã Ia Đal 391 hộ. Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Ia H’Drai sẽ tăng cường hướng dẫn thực hiện và kiểm tra định kỳ cơ sở nhằm khắc phục tình trạng yếu kém trong triển khai phong trào xây dựng thôn văn hóa, cơ quan, đơn vị, gia đình văn hóa gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, kết hợp với việc xây dựng cơ sở Ðảng trong sạch vững mạnh và các nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, để từ đó tạo nên sự chuyển đổi lớn về chất của phong trào.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *