(kontumtv.vn) – Ủy ban Bầu cử huyện Ia H’Drai (Kon Tum) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử huyện Ia H’Drai đã tổ chức quán triệt, triển khai đồng bộ, nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và các văn bản của Trung ương, của tỉnh về triển khai công tác bầu cử. Công tác thông tin, tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với cuộc bầu cử được đẩy mạnh. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử được chú trọng. Trong quá trình diễn ra bầu cử, cử tri thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế.

Toàn huyện có 7.168 cử tri thuộc 29 khu vực bỏ phiếu tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đạt tỷ lệ 100%. Cử tri đã lựa chọn, bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội, 3 đại biểu HĐND tỉnh, 30 đại biểu HĐND huyện và 64 đại biểu HĐND xã.

Hội nghị đã khen thưởng cho 11 tập thể và 32 cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

CTV Phương Dung – Văn Hưởng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *