(kontumtv.vn) – Trong điều kiện khó khăn của một huyện mới thành lập, nhưng với sự nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền và cố gắng khắc phục khó khăn của nhân dân trên địa bàn, tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của huyện Ia H’Drai trong năm 2016 đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

 Ia H' Drai chú trọng nuôi trồng thủy sản
Ia H’ Drai chú trọng phát triển thủy sản

Tổng giá trị sản xuất ngành Nông – Lâm – Thủy sản của huyện trong năm 2016 ước thực hiện hơn 350 tỷ đồng; giá trị sản xuất ngành Công nghiệp – Xây dựng ước thực hiện đạt gần 210 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn uớc thực hiện đạt gần 20 tỷ đồng. Đặc biệt, được sự đầu tư của tỉnh, huyện đang triển khai thi công 34 công trình hạ tầng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn khu vực biên giới.

Năm 2017, huyện Ia H’Drai tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn; ổn định và chăm sóc tốt diện tích cao su hiện có. Đồng thời đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc, nuôi thủy sản, mở rộng diện tích cà phê, hồ tiêu; tăng cường thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đến đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn… Phấn đấu giá trị sản xuất ngành Nông – Lâm – Thủy sản đạt hơn 377 tỷ đồng; giá trị sản xuất Công nghiệp – Xây dựng đạt hơn 220 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 24 tỷ đồng; phấn đấu trong năm giảm 6% hộ nghèo.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *