HUYEN KON PLONG BAO TON PHAT HUYBAN SAC...

(kontumtv.vn) – Đến nay, trên địa bàn huyện Kon Plông (Kon Tum) hiện còn lưu giữ 590 bộ cồng chiêng. 100% các thôn đồng bào dân tộc thiểu số đều có đội cồng chiêng, phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt văn hóa tại địa phương trong các dịp lễ lớn như mừng lúa mới, mừng nhà rông mới, lễ hội đâm trâu… Huyện hiện có 3 đội cồng chiêng chuyên nghiệp phục vụ cho phát triển du lịch tại địa phương.

Nhằm bảo tồn, phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, huyện Kon Plông đã tổ chức các hoạt động trình diễn cồng chiêng, múa xoang thông qua tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch thường niên và ngày hội đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn.

                                                          Tấn Thành – Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *