(kontumtv.vn) – Xác định nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững là nội dung quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, năm 2018 huyện Kon Plông (Kon Tum) chú trọng nâng cao hai chỉ tiêu này tại tất cả 9 xã trong toàn huyện.
Năm 2017, nhân dân huyện Kon Plông đã đóng góp trên 9.750 ngày công để xây dựng nông thôn mới. Qua đó các xã từng bước hoàn thành các tiêu chí về đường giao thông nông thôn, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa. Bên cạnh đó, huyện đã tranh thủ nguồn lực cấp trên đầu tư gần 100 tỉ đồng cho sự nghiệp giáo dục, phát triển lưới điện, quy hoạch và phát triển kinh tế – xã hội. Tính đến cuối năm 2017, Kon Plông có 1 xã đạt 16 tiêu chí, 2 xã đạt từ 11-14 tiêu chí, 4 xã đạt 9-10 tiêu chí và 2 xã đạt từ 5-6 tiêu chí. Ông Nguyễn Văn Lân, Chủ tịch UBND huyện Kon Plông cho biết: “Đến giờ phút này, người dân huyện Kon Plông ý thức rất tốt về xây dựng nông thôn mới. Nhân dân hiến đất, hoa màu làm các tuyến đường đi khu sản xuất, làm đường nội thôn, kênh mương thủy lợi”.
Mặc dù đạt kết quả cao nhưng do xuất phát điểm thấp, huyện Kon Plông vẫn gặp nhiều khó khăn trong thực hiện các tiêu chí về thu nhập và giảm nghèo. Toàn huyện chưa có xã nào đạt tiêu chí về thu nhập và giảm nghèo trong xây dựng nông thôn mới. Đây là mục tiêu Kon Plông chú trọng thực hiện trong năm 2018. Ông Nguyễn Văn Lân nói: “Quan trọng nhất là ngân sách tính toán giải quyết đời sống, ổn định tiêu chí về thu nhập, về tiêu chí tổ chức sản xuất cho nhân dân. Huyện dành một phần ngân sách hỗ trợ dân trồng cây dược liệu và tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế trên cơ sở nông nghiệp công nghệ cao”.
Về phía người dân, bà con ủng hộ cao chủ trương chú trọng phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững của huyện. Ông A Gỗ (làng Kon Chốt, xã Đăk Long) nói: “Ủng hộ nông thôn mới trước hết xóa đói giảm nghèo cho bản thân. Tôi cố gắng làm cà dây leo với nuôi cá, trâu bò”.
Mục tiêu của huyện Kon Plông về xây dựng nông thôn mới trong năm 2018 là xây dựng xã Pờ Ê đạt 19 tiêu chí, các xã còn lại tăng ít nhất 3 tiêu chí so với năm 2017, trong đó có tiêu chí về thu nhập và giảm nghèo.

Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *