(kontumtv.vn) – Trong 10 tháng đầu năm 2017, đã có thêm 12 dự án được huyện Kon Plông (Kon Tum) cấp chứng nhận đầu tư trên địa bàn.

Khu Du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen
Khu Du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen

Kết quả này cho thấy việc quảng bá, thu hút đầu tư của địa phương đang phát huy tốt hiệu quả. Tính đến tháng 10/2017, huyện Kon Plông thu hút 95 dự án đăng ký đầu tư với tổng vốn trên 8.600 tỉ đồng. Trong đó gồm 26 dự án du lịch sinh thái, 44 dự án rau hoa xứ lạnh, 2 dự án cá nước lạnh thương phẩm và 23 dự án khác. Hiện nay, đã có 61 dự án đi vào hoạt động, qua đó đã tạo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động trên địa bàn.

Văn Hiển – Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *