Hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cà phê
Hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cà phê

(kontumtv.vn) – Đã có 250 học viên là lao động nông thôn được huyện Kon Plông (Kon Tum) đào tạo nghề trong 7 tháng đầu năm 2017. Trong đó có 215 học viên được đào tạo các nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp và 35 học viên theo học các nghề phi nông nghiệp. Thông qua đào tạo nghề, nhiều nông dân của huyện Kon Plông thành thục trong trồng trọt, chăm sóc các loại cây có thu nhập cao như cà phê xứ lạnh, sâm dây, chăn nuôi trâu bò, dê và từng bước tiếp cận với quy trình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn.

Theo kế hoạch, năm 2017 huyện Kon Plông sẽ đào tạo 11 ngành nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp cho 500 lao động nông thôn trên địa bàn.

Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *