(kontumtv.vn) – Tuy xuất phát điểm thấp, điều kiện kinh tế – xã hội, kết cấu hạ tầng còn nhiều khó khăn, nhưng với sự cố gắng, nỗ lực, huyện Kon Plông (Kon Tum) đã huy động các nguồn lực, thực hiện lồng ghép nhiều chương trình, dự án để đầu tư xây dựng nông nông mới.

Ra quân làm đường giao thông nông thôn
Ra quân làm đường giao thông nông thôn

Hàng năm, huyện đều phát động đồng loạt tháng ra quân từ đầu năm để  làm đường giao thông nông thôn và nạo vét kênh mương nội đồng tại tất cả các thôn, xã trong huyện; tập trung huy động các nguồn vốn, các chương trình, dự án như Chương trình 30a, Chương trình 135, Dự án giảm nghèo để đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, nhất là trong việc đầu tư bê tông hóa đường giao thông nông thôn, cứng hóa đường ra khu sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc đi lại, thúc đẩy phát triển sản xuất, làm thay đổi đáng kể diện mạo khu dân cư. Đến nay, tại xã điểm Pờ Ê đã đạt 15 tiêu chí, xã Măng cành đạt 9 tiêu chí, xã Đăk Long 7 tiêu chí, xã Ngọc Tem và Đăk Nên đạt 6 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 2-5 tiêu chí  nông thôn mới.

Hiện nay, huyện đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động nguồn xã hội hóa, sự đóng góp của nhân dân, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” để thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *