(kontumtv.vn) – Đến ngày 2/5, huyện Kon Plông đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách những người ứng cử và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp tỉnh, huyện, xã tại các khu vực bỏ phiếu.

Huyện Kon Plông đã hoàn thành niêm yết danh sách cử tri,
Huyện Kon Plông đã hoàn thành niêm yết danh sách cử tri và các ứng cử viên tại các điểm bỏ phiếu

Theo phân bổ của Ủy ban Bầu cử tỉnh, huyện Kon Plông thuộc đơn vị bầu cử số 1 bầu đại biểu Quốc hội, gồm có 5 ứng cử viên để bầu 3 đại biểu và là đơn vị bầu cử số 12 bầu đại biểu HĐND tỉnh, với 6 ứng cử viên để bầu 4 đại biểu. Riêng đại biểu HĐND huyện, số lượng đại biểu được bầu là 30 đại biểu trong tổng số 64 ứng cử viên, được phân bổ tại 7 đơn vị bầu cử và số đại biểu HĐND cấp xã được bầu là 222 đại biểu trên tổng số 472 ứng cử viên, phân bổ ở 55 đơn vị bầu cử. Số khu vực bỏ phiếu được phê duyệt là 65 khu vực, với 65 tổ bầu cử.

Hiện nay, công tác tuyên truyền, kiểm tra, rà soát, chuẩn bị cơ sở vật chất tại 65 khu vực bỏ phiếu đang được huyện Kon Plông tập trung đẩy mạnh, nhằm giúp cho các công dân nắm vững về thời gian, địa điểm, cũng như các quy định của Luật Bầu cử, tích cực thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình, đảm bảo cuộc bầu cử trên địa bàn thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *