(kontumtv.vn) – UBND huyện Kon Rẫy (Kon Tum) đã tổ chức Hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi. Nhân dịp này có 35 cụ tiêu biểu làm kinh tế giỏi  được UBND huyện tặng giấy khen, 14 cụ cô đơn không nơi nương tựa và có hoàn cảnh đặ biệt khó khăn được Hội Người cao tuổi tỉnh và huyện tặng quà.

HUYEN KON RAY BIEU DUONG

Thực hiện phong trào thi đua “Nêu gương sáng góp phần tích cực xóa đói giảm nghèo, làm giàu chân chính”, đông đảo người cao tuổi trên địa bàn huyện Kon Rẫy đã tích cực tham gia phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo. Toàn huyện có gần 1.680 hội viên người cao tuổi. Trong đó 100 người cao tuổi làm kinh tế giỏi ở nhiều lĩnh vực khác, có thu nhập từ 150 đến 300 triệu đồng/năm; 15 cụ được công nhận là hộ sản xuất kinh giỏi các cấp. Điển hình cụ A Trũi, cụ Nguyễn Bình ở xã Đăk Pne; Cụ A Nhất, cụ Đỗ văn Tịnh ở xã Tân Lập; cụ Đinh Văn Chương và cụ Vũ Văn Phiên ở thị trấn Đăk Rve…

Trong thời gian tới, Hội tiếp tục tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp về các vấn đề có liên quan đến công tác Hội Người cao tuổi, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách, đúng quy định; kiện toàn các cấp hội đi vào hoạt động có hiệu quả; đẩy mạnh tuyên truyền vận động các cụ tích cực tham gia sinh hoạt ở địa phương; tham gia xây dựng quỹ chăm sóc người cao tuổi. Đồng thời trao đổi những kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh như việc áp dụng khoa học, kỹ thuật, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi hiệu quả, chọn thị trường và tiêu thụ sản phẩm, góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương. 

CTV Lâm Hiền – Hữu Huy

                                                                      

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *