(kontumtv.vn) – Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện Kon Rẫy (Kon Tum) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra năm 2019.

KON RAY TONG KET CONG TAC TONG DIEU TRA DAN SO VA NHA O NAM 2019

Để cuộc tổng điều tra đạt hiệu quả, đúng quy trình và thời gian theo quy định, huyện Kon Rẫy đã thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện và các xã, thị trấn, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực giúp việc. Trong đó đặc biệt chú trọng đến việc lựa chọn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ điều tra viên cùng các tổ trưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung, mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó nhận được sự phối hợp tích cực, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho đội ngũ điều tra viên.

Tính đến ngày 25/4/2019, huyện Kon Rẫy hoàn thành việc thu thập thông tin về dân số và nhà ở theo đúng kế hoạch đã đề ra. Kết quả tổng điều tra, năm 2019 toàn huyện Kon Rẫy có 7.047 hộ với 28.591 nhân khẩu.

Tại Hội nghị tổng kết có 23 tập thể và cá nhân đã được trao Giấy khen của Cục Thống kê tỉnh và của UBND huyện vì có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

                                                         CTV Lâm Hiền – Hữu Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *