(kontumtv.vn) – Thực hiện Đề án khôi phục, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống đồng bào các DTTS huyện Sa Thầy, từ năm 2013 đến nay, UBND huyện đã bố trí nguồn kinh phí 100 triệu đồng/năm để các cơ quan chức năng triển khai thực hiện.

Truyền dạy cồng chiêng
Truyền dạy cồng chiêng

Từ nguồn kinh phí hàng năm, Phòng Văn hóa – Thông tin huyện đã phối hợp với UBND các xã mở 5 lớp truyền dạy kỹ năng diễn tấu cồng chiêng, đàn hát dân ca tại 5 xã, với 200 nghệ nhân và hơn 1.000 học viên là thanh, thiếu niên tham gia; tổ chức khôi phục nhiều lễ hội như hội đua thuyền độc mộc, lễ mừng lúa mới, lễ cúng bến nước, lễ mừng nhà rông mới; tổ chức liên hoan cồng chiêng toàn huyện…

 Thông qua các hoạt động đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền địa phương và người dân trong việc khôi phục, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc. Đến nay, toàn huyện có 443 bộ cồng chiêng do các thôn, làng và các hộ dân sở hữu; 15 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú; tất cả 39 thôn, làng đồng bào DTTS tại chỗ có đội cồng chiêng, múa xoang.

                                                                                           Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *