(kontumtv.vn) – Thực hiện phương án cải tạo chất lượng đàn bò địa phương bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo (giai đoạn 2015 – 2020), đến nay huyện Sa Thầy (Kon Tum) đã triển khai 4 lớp tập huấn cho 89 học viên, tiến hành thụ tinh nhân tạo được 54 con bò cái nền cho các hộ dân. Đồng thời, huyện chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y hướng dẫn người dân cách chăm sóc, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hộ dân có bò cái nền bán, hoặc bị chết trong giai đoạn tham gia phương án thụ tinh nhân tạo trên địa bàn huyện để có hướng xử lý kịp thời.

Hiện nay, tổng đàn bò trên địa bàn huyện hơn 8.200 con. Thực hiện có hiệu quả phương án cải tạo chất lượng đàn bò địa phương bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo sẽ góp phần cải tạo và nâng cao chất lượng, giá trị kinh tế của đàn bò địa phương.

 Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *