(kontumtv.vn) – Ngày 21/11, UBND huyện Sa Thầy (Kon Tum) tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương, khen thưởng già làng tiêu biểu năm 2018. 39 già làng tiêu biểu đại diện cho 74 già làng của các thôn làng dân tộc thiểu số trên địa bàn về dự Hội nghị.

GAP MAT, BIEU DUONG, KHEN THUONG GIA LANG TIEU BIEU

Những năm qua, huyện Sa Thầy đã có nhiều chính sách quan tâm, phát huy vai trò của già làng trong thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh. Bằng uy tín và trách nhiệm, các già làng đã tích cực vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Thực hiện tốt vai trò là người hòa giải ở cơ sở, mọi mâu thuẫn, xích mích khu dân cư đều được già làng giải quyết dứt điểm, không để tồn đọng kéo dài.

 Các già làng là cầu nối quan trọng trong tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhờ vậy mối đoàn kết trong nhân dân ngày càng củng cố, tăng cường, tình hình an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Các già làng là tấm gương điển hình trong phong trào thi đua sản xuất, làm giàu chính đáng, vận động nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tham gia quản lý bảo vệ rừng. Nhiều già làng được công nhận là hộ sản xuất kinh doanh giỏi, mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các già làng gương mẫu đi đầu trong việc vận động nhân dân xóa bỏ các tệ nạn xã hội, các phong tục tập quán lạc hậu; vận động, hướng dẫn nhân dân giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, xây dựng gia đình văn hóa, thôn làng văn hóa, xây dựng nông thôn mới.

Nhờ những đóng góp tích cực của các già làng, đến nay huyện Sa Thầy có 45 thôn làng đạt danh hiệu thôn làng văn hóa, hơn 90% thôn làng vững mạnh về quốc phòng – an ninh. Tất cả 11 xã, thị trấn đạt vững mạnh toàn diện.

CTV Trang Nhung – Thanh Huyền

                                                      

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *