CAY HANG NAM

(kontumtv.vn) – Diện tích gieo trồng cây hàng năm trên địa bàn huyện Sa Thầy (Kon Tum) năm 2016 ước đạt hơn 10.300 ha, vượt 1,43% so với kế hoạch; sản lượng lương thực ước đạt hơn 9.000 tấn, đạt 81% so với kế hoạch, sản lượng lúa hơn 8.200 tấn, đạt 85% kế hoạch; diện tích cây lâu năm ước đạt gần 16.000 ha, đạt 99% kế hoạch.

Trong năm, trên địa bàn huyện xảy ra tình trạng hạn hán, gây thiếu nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân, ước thiệt hại khoảng 16 tỷ đồng. UBND huyện đã tạm ứng, xuất dự phòng ngân sách huyện, phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán, hỗ trợ khôi phục sản xuất của Trung ương và huy động các tổ chức, cá nhân tham gia giúp đỡ nhân dân phòng, chống hạn với số tiền khoảng 6 tỷ đồng.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *