(kontumtv.vn) – Huyện Sa Thầy (Kon Tum) có 2 lòng hồ thủy điện là Ya Ly và Plei Krông. Thời gian qua, tận dụng lợi thế về tự nhiên, huyện đã hỗ trợ và hướng dẫn các hộ dân sống ven hồ cải tiến ngư cụ nâng cao hiệu quả đánh bắt, nhờ vậy đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động.

Lòng hồ thủy điện Ya Ly
Lòng hồ thủy điện Ya Ly

Lòng hồ thủy điện Ya Ly và Plei Krông có diện tích khoảng hơn 1000 ha mặt nước, hàng năm cung cấp một lượng lớn thủy sản phong phú. Để phát huy tiềm năng, lợi thế này, đồng thời giải quyết được bài toán thiếu đất sản xuất cho người dân, trong những năm qua huyện Sa Thầy có nhiều giải pháp khuyến khích người dân phát triển ngành nghề khai thác, nuôi trồng thủy sản. Từ nguồn ngân sách địa phương kết hợp với các chương trình đầu tư của Nhà nước, huyện đã  hỗ trợ ngư cụ đánh bắt như thuyền, lưới, áo phao, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho hơn 200 hộ tại các làng chài ven hồ. Đồng thời thả hàng chục ngàn con cá giống vào các vùng lòng hồ thủy điện, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, tái tạo nguồn lợi thủy sản. Nhờ vậy, đã giúp người dân nâng cao hiệu quả khai thác, sản lượng đánh bắt hàng năm tại lòng hồ đạt hơn 300 tấn. Bình quân mỗi hộ dân có thu nhập 200.000đ/ ngày, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân địa phương.

Đi đôi với việc phát triển ngành nghề đánh bắt thủy sản tự nhiên, huyện đã đầu tư, hỗ trợ, xây dựng mô hình nuôi cá lồng bè trên lòng hồ. Đến nay đã có 4 hộ triển khai nuôi cá lồng bè, mỗi năm cho thu nhập từ 300 triệu đồng trở lên. Huyện tiếp tục khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ về vốn vay, hướng dẫn kỹ thuật để các hộ dân phát triển mô hình khai thác gắn với nuôi trồng thủy sản tại lòng hồ.

                                                         CTV Trang Nhung – Thanh Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *