Nhà ở của người có công được hỗ trợ xây dựng
Nhà ở của người có công được hỗ trợ xây dựng

(kontumtv.vn) – Thực hiện công tác hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22, ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Sa Thầy (Kon Tum) luôn quan tâm và có những chính sách, việc làm thiết thực, hiệu quả để thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Riêng năm 2017, huyện đã hỗ trợ 44 hộ, trong đó xây mới 15 căn, sửa chữa 29 căn, với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Năm 2018, huyện phấn đấu thực hiện hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, tổng số đối tượng hỗ trợ là 66 hộ, tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng.

Việc thực hiện kịp thời chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng đã giúp các đối tượng có công cách mạng có nhà ở ổn định, an tâm phát triển kinh tế gia đình.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *