(kontumtv.vn) – Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015 – 2020), từ năm 2015 đến nay, huyện Sa Thầy (Kon Tum) đã kết nạp 155 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Tổ chức cơ sở Đảng
Sinh hoạt tổ chức  Đảng ở  cơ sở 

Trong đó, kết nạp 33 đảng viên ở nông thôn, 40 đảng viên là người dân tộc thiểu số, 82 đảng viên là đoàn viên thanh niên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện là 1.527 đảng viên. Công tác xóa thôn, làng chưa có đảng viên và chưa có tổ chức Đảng được quan tâm, đến nay 74/74 thôn, làng có tổ chức Đảng và đảng viên. Các tổ chức cơ sở Đảng được củng cố, kiện toàn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên, góp phần cùng huyện thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

 

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *