(kontumtv.vn) – Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 là sản phẩm kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí, quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Xác định, việc tập trung đưa Nghị quyết Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, Huyện ủy Sa Thầy đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, phấn đấu tạo chuyển biên tích cực trên các lĩnh vực công tác ngay từ năm 2016.

Xác định thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn xã là góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy đã tập trung đẩy nhanh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; vận động nhân dân giữ ổn định diện tích vườn cây cao su; chăm lo phát triển văn hóa – xã hội, thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo. Đặc biệt, phấn đấu đến cuối năm 2016 xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đã chú trọng tập trung nhiều nguồn lực để hoàn thành 5 tiêu chí chưa đạt trong 19 tiêu chí của Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới, đó là giao thông, hộ nghèo, y tế, văn hóa và môi trường. Ông Nguyễn Xuân Khánh, Bí thư Đảng ủy xã Sa Nhơn nói: “Để đạt được mục tiêu này, xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cho chính quyền phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các thôn vận động nhân dân đóng góp kinh phí, ngày công lao động để bê tông hóa các tuyến đường ngõ, xóm; thứ hai là vận động nhân dân thành lập các tổ thu gom rác thải để đảm bảo vệ sinh môi trường. Quan tâm đầu tư tập trung cho các hộ nghèo để cuối năm phấn đấu xóa được 36 hộ, xã mới đạt được tiêu chí về hộ nghèo. Có như vậy thì đến năm 2016 xã mới đạt được 19/19 tiêu chí chí xây dựng nông thôn mới”.

Họp triển khai thực nhiện Nghị quyết Đảng bộ các cấp
Họp triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng  các cấp

Nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu đã được Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI xác định, Huyện ủy Sa Thầy đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, đề ra những giải pháp cụ thể để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; tập trung thực hiện tái cơ cấu đồng bộ kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh gắn với đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện. Ông Rơ Châm Giáo, Bí thư Huyện ủy Sa Thầy cho biết: “Giải pháp trọng là tập trung huy động nguồn lực để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kết cấu hạ tầng, tạo bước đột phá để phát triển kinh tế vững chắc và đúng hướng. Thứ hai chăm lo phát triển giáo dục, văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Thứ ba là giữ vững ổn định chính trị, xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh trong mọi tình huông. Thứ tư tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, huyện Sa Thầy phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 13%, thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng, giảm 50% tỷ lệ hộ nghèo so với đầu nhiệm kỳ, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 80 tỷ đồng, có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới… Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, tạo đà thúc đẩy sự phát triển cho những năm tới, huyện Sa Thầy tập trung công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ về các nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế – xã hội, phát huy nội lực của nhân dân tập trung phát triển kinh tế gia đình; chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết.

Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức, song với bản lĩnh chính trị và truyền thống cách mạng kiên cường, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân huyện Sa Thầy quyết tâm đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết XV Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết XVI Đảng bộ huyện đã đề ra; xây dựng huyện Sa Thầy nói riêng và tỉnh Kon Tum nói chung ổn định và phát triển bền vững.

        Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *