(kontumtv.vn) – Trong những năm qua, huyện Sa Thầy (Kon Tum) đã tăng cường triển khai nhiều giải pháp để thực hiện công tác cải cách hành chính, từ đó hoạt động của các cơ quan quan hành chính của huyện dần đi vào nề nếp, có chất lượng; nâng cao được trách nhiệm tập thể, cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

HUYEN SA THAY TANG CUONG TRIEN KHAI THUC HIEN CONG TAC CAI CACH HANH CHINH

 Huyện đã tổ chức thực hiện có hiệu quả phần mềm văn phòng điện tử eOffice tại các cơ quan của huyện và 11 xã, thị trấn trong việc điều hành xử lý công việc hành chính, bước đầu đã góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thuận tiện cho việc quản lý văn bản và sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo UBND huyện. Đồng thời, xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đảm bảo đúng quy định. Hiện có 4/11 xã, thị trấn công bố hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 là thị trấn Sa Thầy, xã Sa Nhơn, Sa Bình, Sa Sơn; 4/11 xã đang xây dựng và thực hiện công bố trong năm 2017 là xã Sa Nghĩa, Hơ Moong, Ya Xiêr, Ya Tăng. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của huyện không ngừng được củng cố, nâng cao trách nhiệm trong hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến giao dịch.

 

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *