HUYEN TU MO RONG CO 67 LANG DUOC CONG NHAN LANG VAN HOA

(kontumtv.vn) – Những năm qua, Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) quan tâm thực hiện và tạo được sự đồng thuận trong nhân dân nên chất lượng, hiệu quả phong trào đạt cao hơn so với các năm trước.

Đến nay, trên địa bàn huyện có hơn 4.580 hộ được công nhận gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ trên 74%; 67 làng được công nhận làng văn hóa, chiếm tỷ lệ trên 73%. Toàn huyện có 78 nhà rông, đạt tỷ lệ trên 85% tổng số làng trong huyện; giữ gìn được 308 bộ cồng chiêng và nhiều loại nhạc cụ dân tộc. Các lễ hội truyền thống, làn điệu dân ca, nghề dệt truyền thống cũng được khôi phục, giữ gìn và phát huy giá trị.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *