(kontumtv.vn) – Xác định phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, Ban Thường vụ Huyện ủy Tu Mơ Rông (Kon Tum) đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức Đảng đẩy mạnh công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong toàn Đảng bộ.

HUYEN TU MO RONG KET NAP 446 DANG VIEN MOI

Trong đó, chỉ đạo cho Mặt trận và các đoàn thể đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, các cuộc vận động, thông qua đó để bồi dưỡng, giới thiệu nhiều quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét; đồng thời, giao cho Ban Tổ chức Huyện ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát, nắm tình hình, nhắc nhở, đôn đốc việc phát triển đảng viên ở cơ sở…

Kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ huyện Tu Mơ Rông đã tạo nguồn được 900 quần chúng và mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho hơn 800 quần chúng, qua đó đã tiến hành xem xét kết nạp được 446 đảng viên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra; nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện lên hơn 1.730 đảng viên, trong đó đảng viên là người dân tộc thiểu số chiếm 67%.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *