(kontumtv.vn) – Là địa bàn còn gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên, thời gian qua huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) đã thể hiện quyết tâm cao trong việc thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng đường giao thông nông thôn
Xây dựng đường giao thông nông thôn

Đến nay, xã Đăk Sao đạt 7 tiêu chí; các xã Văn Xuôi, Măng Ri, Tu Mơ Rông và xã Ngọc Lây đạt 6 tiêu chí; xã Đăk Rơ Ông, Đăk Hà, Đăk Tờ Kan và xã Đăk Na đạt 5 tiêu chí; xã Ngọc Yêu và xã Tê Xăng đạt 4 tiêu chí.

Huyện đang tập trung các nguồn lực đầu tư hỗ trợ của Trung ương, địa phương và sự tham gia đóng góp của người dân để phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến cuối năm 2020 có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới là xã Đăk Rơ Ông và xã Ngọc Lây.

Tấn Thành – Thanh  Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *