KE HOACH

(kontumtv.vn) – Do mùa mưa năm 2016 muộn hơn so với trung bình nhiều năm từ 15 – 20 ngày và kết thúc muộn hơn vào khoảng tháng 11, riêng các vùng phía Đông – Đông Bắc tỉnh Kon Tum mùa mưa kết thúc vào cuối tháng 11, để đảm bảo thời vụ gieo cấy vụ mùa phù hợp với thời kỳ cây lúa trổ bông, Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum khuyến cáo bà con nông dân xuống vụ cho phù hợp.

Cụ thể, đối với cây lúa nước vùng  Tây Trường Sơn, lúa cấy nên gieo mạ từ ngày 5/6 – 20/6, cấy từ 25/6 – 10/7; lúa sạ gieo từ ngày 10/6 – 30/6. Đối với các xã vùng Đông Trường Sơn, lúa cấy gieo mạ đến hết ngày 30/5, cấy từ 15/6 – 30/6; lúa sạ gieo muộn nhất đến ngày 25/6. Đối với lúa 1 vụ đủ nước đến đâu gieo cấy đến đó, nên gieo sớm và tập trung dứt điểm trước ngày 10/7.

                                                                                      Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *