(kontumtv.vn) – 192,5 tỷ đồng  là chỉ  tiêu kế hoạch tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam giao cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Kon Tum thực hiện trong năm nay. Trong đó, kế hoạch tăng trưởng dư nợ nguồn vốn trung ương là 142,5 tỷ đồng và kế hoạch tăng trưởng nguồn vốn huy động là 50 tỷ đồng.

Cán bộ Ngân hàng CSXH kiểm tra, giám sát nguồn vốn vay phát triển sản xuất của hộ nghèo
Cán bộ Ngân hàng CSXH kiểm tra, giám sát  vốn vay phát triển sản xuất của hộ nghèo

Theo đó, kế hoạch tăng trưởng dư nợ nguồn vốn trung ương gồm cho vay hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ nguồn vốn Ngân hàng CSXH huy động; hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn theo Quyết định 31 của Thủ tướng Chính phủ, cho vay hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ, cho vay hỗ trợ phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017 – 2020 theo Quyết định 2085 của Chính phủ.

Kế hoạch tăng trưởng nguồn vốn huy động từ nguồn huy động tiền gửi của tổ chức và cá nhân, huy động tiền gửi của tổ viên tổ tiết kiệm và vay vốn.

Thanh Tùng – Công Luận

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *