(kontumtv.vn) – Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đã góp phần quan trọng vào việc bảo vệ đường lối, quan điểm, các nguyên tắc của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, tăng cường đoàn kết và thống nhất trong Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh. Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống của ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948- 16/10/2019), phóng viên Đài PT – TH Kon Tum có cuộc trao đổi với bà Y Thị Bích Thọ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về kết quả sau gần nhiệm kỳ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

PV: Thưa bà, thời gian qua công tác kiểm tra, giám sát được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chú trọng triển khai thực hiện như thế nào?

Bà Y Thị Bích Thọ: Với chức năng vừa tham mưu, vừa thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thì thời gian qua UBKT Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp tham mưu cho cấp ủy; đồng thời xây dựng, ban hành các văn bản thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm, đảm bảo sát, đúng với chủ trương, nghi quyết của Đảng và tình hình thực tế của địa phương. Kiểm tra thì đi vào trọng tâm, giám sát thì được mở rộng trên tất cả các lĩnh vực, chú trọng các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh, như là đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, về tài nguyên môi trường và chú trọng công tác kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Việc tham mưu và xem xét thi hành kỷ luật đảng thì trong thời gian qua cũng đã được tiến hành đảm bảo theo đúng phương châm, quy trình, quy định và việc tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức đảng và đảng viên thì được chú trọng và thực hiện đúng quy trình.

Bà Y Thị Bích Thọ trả lời phỏng vấn của PV
Bà Y Thị Bích Thọ trả lời phỏng vấn của PV

PV: Với việc chú trọng triển khai như thế, vậy công tác kiểm tra, giám sát của Đảng sau gần một nhiệm kỳ đã đạt được những kết quả như thế nào, thưa bà?

Bà Y Thị Bích Thọ: Sau một nhiệm kỳ thì có thể khẳng định công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh được quan tâm và chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp ủy, UBKT các cấp đã chủ động chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Đến nay thì đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 1.515 tổ chức đảng và 1.433 lượt đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát cũng đã kết luận rõ những ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm và nguyên nhân của những khuyết điểm, vi phạm, giúp cho tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được và khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

PV: Thưa bà, kết quả xử lý các vụ việc vi phạm qua kiểm tra, giám sát đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên như thế nào?

Bà Y Thị Bích Thọ: Ngay từ đầu nhiệm kỳ đến nay thì các cấp ủy UBKT các cấp đã xem xét thi hành kỷ luật đối với 18 tổ chức đảng và 683 đảng viên. Qua xem xét, kết luận, xử lý tổ chức đảng và đảng viên vi phạm thì UBKT các cấp cũng đã thực hiện đúng quy trình, nghiêm minh và khách quan, đúng nội dung, đúng tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân của những vi phạm. Qua đó, cũng đã tạo được sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về hoạt động kiểm tra, giám sát của đảng nói chung và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình và góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đảng và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

PV: Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, trong thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sẽ có những giải pháp triển khai thực hiện như thế nào, thưa bà?

Bà Y Thị Bích Thọ: Thời gian tới tập trung chú trọng vào một số nội dung như sau, thứ nhất là chủ động phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền về các mục tiêu, nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát theo đúng tinh thần Nghị quyết, các văn bản của đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; thứ hai thì chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát, trước mắt là thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 và đồng thời xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 và tiến tới sẽ xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của nhiệm kỳ 2020 – 2025; tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên, nhất là người đứng đầu của cấp ủy và chính quyền. Bên cạnh đó thì cũng quan tâm đến việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của Ủy ban Kiểm tra các cấp; xây dựng bộ máy nhân sự chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025, đảm bảo đạo đức, trình độ, phẩm chất của người làm công tác kiểm tra, giám sát.

PV: Vâng, cảm ơn bà đã tham gia cuộc trao đổi này.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *